Inschrijven voor de DorpsBBQ

3 + 15 =

Let op: reservering is pas definitief als het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Gelieve het totaalbedrag overmaken o.v.v. naam + datum van reserveren naar NL72 RABO 0120403889 tnv Jongeren societeit Phoenix.

© 2020 Phoenix on the beach | Free Open Air Festival Hegelsom