Inschrijven voor de DorpsBBQ

7 + 3 =

Let op: reservering is pas definitief als het verschuldigde bedrag is ontvangen.

Gelieve het totaalbedrag overmaken o.v.v. naam + datum van reserveren naar NL72 RABO 0120403889 tnv Jongeren societeit Phoenix.